अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्राप्त अर्जांच्या आधारे उमेदवारांची प्रतीक्षायादी – २०१९

शासकीय सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनी नियुक्ती करीत विहित मुदतीत अर्ज सादर केलेले उमेदवारांची सन २०१९ ची प्रतीक्षासूची
Anukampa-Jeshtta-yadi-20190001-1