आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी समुपदेश साठी हजर राहणे व अहर्तधारक उमेदवार तात्पुरती यादी

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत बीएएमएस व बीयूएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करीत निवडीबाबत व हरकती सूचना करिता तात्पुरती यादी व सूचनापत्र
Instruction-Letter-CHO.jpg

CHO-List