राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्त्वावर रिक्तपदावर पदभरती मुलाखती बाबत

राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्वावर रिक्तपदे भरणे करिता मुलाखतीस उमेदवार उपस्थित राहणेकामी यादी ( दि.२४/०९/२०१९ रोजी सकाळी ९.३० )
Canditades-Interview-Letter-Format

List-of-Eligible-Canditades-for-Interview