जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची जाहिरात [ जाहिरात क्र. ०१/२०१९ ]

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन पेसा ) व अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा ) रिक्तपदे भारण्याबाबतची जाहिरात

Short-Adv-1.3.19