• admin@zpndbr.in

ई – सूचना फलक

! नंदुरबार जिल्हा परिषद !

Author: ITCell

मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम पात्र उमेदवार यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष : मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम पात्र उमेदवार यादी

Read More

मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम अपात्र उमेदवार यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष : मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम अपात्र उमेदवार यादी

Read More

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन : निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतिने पदभरती

निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतिने जिल्हास्तरावर एकत्रीत मानधन यावर खुल्या वर्गाची पदभरती

Read More