ITCell

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी समुपदेश साठी हजर राहणे व अहर्तधारक उमेदवार तात्पुरती यादी

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत बीएएमएस व बीयूएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने…

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्राप्त अर्जांच्या आधारे उमेदवारांची प्रतीक्षायादी – २०१९

शासकीय सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनी नियुक्ती करीत…

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ : संवर्ग निहाय वास्तव सेवाजेष्ठाता अंतरिम याद्या / अंतिम याद्या

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट स्तरावर व विभाग स्तरावर कार्यरत संवर्गातील…