जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्त्वावर रिक्तपदावर पदभरती मुलाखती बाबत

राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्वावर रिक्तपदे भरणे करिता मुलाखतीस उमेदवार उपस्थित राहणेकामी यादी (…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपकेंद्र स्तरावरील आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत कंत्राटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती…

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी समुपदेश साठी हजर राहणे व अहर्तधारक उमेदवार तात्पुरती यादी

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत बीएएमएस व बीयूएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने…

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची विस्तृत जाहिरात (जाहिरात क्र. ०१/२०१९)

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन…