परिपत्रक

विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी २ पदोन्नती मुख्याधापक ( मराठी माध्यम ) अपंग सह एकत्रित पदोन्नती सेवाजेष्ठता सूची २०१९ (विचार क्षेत्र )

डी.एड अहर्ताधारक प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पदाचा सेवाजेष्ठता दिनांक आधारित असलेली प्राथमिक शिक्षक या सवर्गातून मुख्याध्यापक…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्त्वावर रिक्तपदावर पदभरती मुलाखती बाबत

राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्वावर रिक्तपदे भरणे करिता मुलाखतीस उमेदवार उपस्थित राहणेकामी यादी (…

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्राप्त अर्जांच्या आधारे उमेदवारांची प्रतीक्षायादी – २०१९

शासकीय सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनी नियुक्ती करीत…

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ : संवर्ग निहाय वास्तव सेवाजेष्ठाता अंतरिम याद्या / अंतिम याद्या

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट स्तरावर व विभाग स्तरावर कार्यरत संवर्गातील…

उमेद :तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे साठी प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

उमेद : तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेसाठी दि.१६/०२/२०१८ अन्वये प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत