ई सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपकेंद्र स्तरावरील आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत कंत्राटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती…

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी समुपदेश साठी हजर राहणे व अहर्तधारक उमेदवार तात्पुरती यादी

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत बीएएमएस व बीयूएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने…

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्राप्त अर्जांच्या आधारे उमेदवारांची प्रतीक्षायादी – २०१९

शासकीय सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनी नियुक्ती करीत…